Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Chỉ tại

Chỉ tại mắt em biển sóng

gọi nhịp thuyền anh đến muôn trùng

ba năm ta thành chiếc lá

rớt xuống hồn em làm kiếp lênh đênh

< made by Classicfat32> TN 2003

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét