Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Đi hoang

Đâu biết em là quán gió
để ghé chân vào thành kẻ lang thang
và trái tim hóa không nhà không cửa
phải suốt đời đi hoang

em xa xôi những vòm cây mùa nhớ
để âm thầm đám lá bay
gửi nồng nàn sắc lửa
mà suốt đời ta vẫn không hay ?

vẫn lang thang như là gió
biết chốn nao dừng lại một ngày ?
<by classicfat32 - TN 7-2010>

2 nhận xét: