Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Vụn vỡ

Khi nào anh ra đi

Em sẽ thấy trái tim mình vụn vỡ

Em quá phức tạp như phương trình phi số

chẳng cho anh lấy một nghiệm thườngdẫu chỉ là đối xứng hay trùng phương

em sẽ thấy ở anh một lời giải hay như chưa ai từng giải

trái tim em làm biến tăng đã khi nào mệt mỏi ?

thôi chỉ mong tiệm cận đến vô cùng

< made by Classicfat32> Hà Nội 2003

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét