Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Lòng bão


Ngọn lửa ngày xưa hay ngồi dậy cười khóc giữa đêm khuya
vành nôi nhỏ gieo muôn tiếng ngân vàng khánh ngọc…
giờ…
mẹ khóc
ngọn lửa lớn rồi đổ vỡ nằm im ?
Giờ… không thiên thần nào được bên con ngoài mẹ
không quỷ tà nào có thể bắt được con đi
ầm ầm tiếng gió chạy qua cánh đồng
trên túp lều của mẹ
bầu trời vần vũ hạt mưa
muôn nóc nhà nhỏ bé
hạt vương leng keng mái lầu cao ngạo nghễ
hạt lộp độp xua mái lá tơi bời
lời ca giăng đầy mây
lời ca giăng đầy trời
lời ca giăng đầy phố núi
lời ca đưa ánh sao băng chớp hối rạch sáng trời bao la…
“Quân thù đỏ súng ngoài xa
dậy mau giữ nước giữ nhà con ơi !”
Tháng 5/2012

1 nhận xét: