Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Đừng xa quá mùa thu

Bé ơi đừng đi xa qúa mùa trăng
Để sương lạnh len vào qua song cửa
Giọt cuối thu bôi tròn trên góc vở
Nghe đã hanh hanh tuổi cũ đi rồi !

Đừng để xa hoài mơ ước héo mất thôi
Cánh bướm tuổi thơ chớp qua vùng ký ức
Lá mùa thu úa màu trong ngực
Kéo kén tròn ôi thế đã đông sang…!

Chút nhựa chắt khi nào dệt áo vênh vang ?
Gói chú sâu ngủ dài mùa lạnh
Trái chín để quên , khát khao để tạnh
Gốc sương già treo dối bóng trời cao ?

Đừng để xa hoài lối ấy đã hanh hao
Đôi bóng lá đâu tròn niềm thu cũ
Trăng dẫu sáng vẫn lẻ đơn miền nhớ
Mà để ta lặng bóng thu hoài
( By Classic_ 10/ 2010 /TN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét