Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Nếu em còn mùa thu


Nếu em còn mùa thu
hãy gửi cho tôi vài sắc lá
để gội mùa đông chảy dài những giọt hiên lạnh quá…
Xen vào cái chạm tay 

Nếu em còn xao xác cánh chim bay
tìm hơi ấm nơi vùng nào không giá lạnh?
gửi cho em một chân trời thật rộng…
… bằng nỗi buồn tôi

Nếu em còn một chút tôi
và một chút chúng mình thơ dại
xin hãy để dù dối gian ở lại
thổi lên mây trắng giữa trời!
 
Bình rượu đổ ra bàn nào đã kịp chạm môi?
đừng vội khỏa đi mùi men đắng!
để tôi thấm màu thủa xưa vẽ những ngày còn nắng
của vị cay cho em…
                                nhớ lối về.
Tháng 01/2012

1 nhận xét: